ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทางเว็บไซต์
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และ e-mail ของผู้ส่งจะไม่ถูกเปิดเผย  
  * ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผย
  
  * ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผย
  
  * ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผย
  
  ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผย
  
  
  
  *